Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού

Τι είναι η ρήξη προσθίου χιαστού και πώς αντιμετωπίζεται;

Ο πρόσθιος χιαστός είναι η σημαντικότερη ίσως συνδεσμική δομή του γόνατος και μαζί με τους υπόλοιπους συνδέσμους του γόνατος (τον οπίσθιο χιαστό και τον έσω και έξω πλάγιο) εξασφαλίζουν τη σταθερότητά του. Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου είναι σχεδόν πάντα το αποτέλεσμα σημαντικής βίας κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας, ατυχήματος ή πτώσης από σημαντικό ύψος. Η ρήξη έχει σαν αποτέλεσμα οξύ και επίμονο πόνο, που πάντοτε συνοδεύεται από σημαντικό αίμαρθρο (συλλογή αίματος μέσα στο γόνατο), ενώ είναι δυνατόν να προκληθεί και εμπλοκή του γόνατος. Μετά τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου το γόνατο αποσταθεροποιείται σημαντικά και γίνεται ασταθές τόσο σε προσθιοπίσθιες όσο και σε στροφικές φορτίσεις. Η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική και η διάγνωση επιβεβαιώνεται με τη Μαγνητική Τομογραφία (MRI).

Η σημαντική αστάθεια που προκαλεί στο γόνατο η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου καθιστά αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτής σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Η αρθροσκοπική πλαστική του προσθίου χιαστού είναι μία επέμβαση τεχνικά απαιτητική που όμως γίνεται με ελάχιστη παρεμβατικότητα (MIS) από χειρουργούς ειδικευμένους στην αρθροσκοπική χειρουργική αθλητικών κακώσεων, έχει χαμηλή νοσηρότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Κατά την επέμβαση χρησιμοποιείται μόσχευμα τένοντα από τον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος βαδίζει εντός 24 ωρών μετά την επέμβαση, συνήθως με χρήση πατερίτσας και η έξοδός του από την κλινική είναι εφικτή με απόλυτη ασφάλεια εντός 48 ωρών. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση απαιτεί συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και μυϊκής ενδυνάμωσης και επιτρέπει την επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία συνήθως εντός μερικών εβδομάδων, ενώ η επάνοδος σε ήπιες αθλητικές δραστηριότητες είναι συνήθως εφικτή μετά τους 3 μήνες.