Πρόσθια Αστάθεια Ώμου

Τι είναι η πρόσθια αστάθεια του ώμου (καθ’ έξιν εξάρθρημα του ώμου) και πώς αντιμετωπίζεται;

Το πρώτο εξάρθρημα του ώμου είναι σχεδόν πάντα το αποτέλεσμα σημαντικής βίας κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας, ατυχήματος ή πτώσης. Κατά το εξάρθρημα του ώμου προκαλείται αποκόλληση και χαλάρωση σημαντικών συνδέσμων του ώμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μετά το πρώτο εξάρθρημα, ο ασθενής πολύ συχνά να αισθάνεται τον ώμο του ιδιαίτερα ασταθή, και να αποφεύγει να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες, διότι ο ώμος πλέον μπορεί να εξαρθρωθεί (να βγει από τη θέση του) ακόμη και με ελάχιστη βία. Αυτό ονομάζεται πλέον πρόσθια αστάθεια του ώμου ή αλλιώς καθ’ έξιν εξάρθρημα του ώμου και διαταράζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με τη Μαγνητική Τομογραφία (MRI).

Η σημαντική αστάθεια που προκαλείται στον ώμο μετά από τα εξαρθρήματα καθιστά αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτής σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Η αρθροσκοπική αποκατάσταση των συνδέσμων του ώμου, ώστε να διορθωθεί η αστάθεια, είναι μία επέμβαση τεχνικά απαιτητική που όμως γίνεται με ελάχιστη παρεμβατικότητα (MIS) από χειρουργούς ειδικευμένους στην αρθροσκοπική χειρουργική αθλητικών κακώσεων. Η επέμβαση αυτή έχει χαμηλή νοσηρότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιτρέπει την έξοδο του ασθενούς από την κλινική την ίδια μέρα, καθώς και σαφώς ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Μετά την επέμβαση απαιτείται συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας και μυϊκής ενδυνάμωσης. Η επάνοδος στις καθημερινές ασχολίες και την εργασία επιτρέπεται συνήθως εντός μερικών εβδομάδων, ενώ η επιστροφή σε ήπιες αθλητικές δραστηριότητες είναι εφικτή μετά τους 3 μήνες.