Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα

Τι είναι η ασβεστοποιός τενοντίτιδα (calcific tendinitis) και πώς αντιμετωπίζεται;

Ασβεστοποιό τενοντίτιδα ονομάζουμε την επώδυνη κατάσταση κατά την οποία αποτίθεται, σημαντική πολλές φορές, ποσότητα κρυστάλλων ασβεστίου εντός του τένοντα του υπερακανθίου ή και του υπακανθίου μυός στον ώμο. Η απόθεση αλάτων ασβεστίου δεν οφείλεται σε διατροφικούς ή άλλους γνωστούς ενδογενείς μεταβολικούς παράγοντες και συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις στα πλαίσια μιας χρόνιζουσας φλεγμονής.

Η απόθεση αλάτων ασβεστίου εντός του τένοντα οδηγεί σε επιδεινούμενη φλεγμονή του τένοντα με συχνές σημαντικές παροξύνσεις του άλγους τόσο κατά την κίνηση του άκρου όσο και κατά την ανάπαυση σε πιο προχωρημένα στάδια. Η διάγνωση τίθεται κλινικά και επιβεβαιώνεται με απλό ακτινολογικό έλεγχο, ενώ σημαντικές πληροφορίες προσφέρουν τόσο το υπερηχογράφημα (US), όσο και η Μαγνητική Τομογραφία (MRI).

Η αρχική αντιμετώπιση συνίσταται σε ανάπαυση του μέλους, φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσικοθεραπεία. Στην πρόσκαιρη συνήθως ανακούφιση των συμπτωμάτων οδηγεί η έγχυση περιορισμένης ποσότητας στεροειδών και τοπικού αναισθητικού στον υπακρωμιακό χώρο.

Αν αποτύχουν τα παραπάνω μη επεμβατικά μέσα, η μόνη λύση είναι η χειρουργική αφαίρεση του τόφου ασβεστίου που έχει αποτεθεί μέσα στον τένοντα. Η επέμβαση αυτή σήμερα, στα χέρια εξειδικευμένων χειρουργών, γίνεται αρθροσκοπικά. Με την αρθροσκόπηση έχουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση και να αφαιρέσουμε με ακρίβεια όσο το δυνατό περισσότερο από το ασβέστιο με τη μικρότερη δυνατή βλάβη στον ίδιο τον τένοντα τον οποίο ακολούθως και αποκαθιστούμε. Ταυτόχρονα μπορούμε να παρέμβουμε και σε όποια άλλη παθολογία πιθανόν συνυπάρχει.

Η αρθροσκοπική αφαίρεση του ασβεστίου σε περιπτώσεις ασβεστοποιού τενοντίτιδας είναι επέμβαση ελάχιστης παρεμβατικότητας, με χαμηλή νοσηρότητα, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιτρέπει την αυθημερόν έξοδο του ασθενούς από την κλινική, καθώς και ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση.