Ακρωμιοπλαστική

Τι είναι το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής και πώς αντιμετωπίζεται;

Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ονομάζουμε την επώδυνη κατάσταση κατά την οποία ο τένοντας του υπερακανθίου προστρίβεται/προσκρούει στο ακρώμια κατά τη διάρκεια της απαγωγής του άνω άκρου. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το ακρώμιο έχει σχηματίσει οστεόφυτα στην κάτω του επιφάνεια. Η προστριβή αυτή του τένοντα του υπερακανθίου στα οστεόφυτα του ακρωμίου οδηγεί σε έντονη φλεγμονή του τένοντα, άλγος, ιδιαίτερα κατά την κίνηση του άκρου, ενώ είναι πιθανό έμμεσα να συμβάλει και σε πιθανή ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου. Η διάγνωση τίθεται κλινικά και επιβεβαιώνεται με Μαγνητική Τομογραφία (MRI).

Η αρχική αντιμετώπιση συνίσταται σε ανάπαυση του μέλους, φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσικοθεραπεία. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι σε περίπτωση αποτυχίας των ανωτέρω έχει θέση η έγχυση περιορισμένης ποσότητας στεροειδών και τοπικού αναισθητικού στον υπακρωμιακό χώρο.

Αν αποτύχουν παραπάνω μη επεμβατικά μέσα, η μόνη λύση είναι η χειρουργική αφαίρεση των οστεοφύτων σε μια επέμβαση που ονομάζεται «ακρωμιοπλαστική». Η επέμβαση αυτή σήμερα, στα χέρια εξειδικευμένων χειρουργών, γίνεται αρθροσκοπικά. Με την αρθροσκόπηση έχουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση και να αφαιρέσουμε με ακρίβεια όλα τα οστεόφυτα, όπως επίσης και να παρέμβουμε σε όποια άλλη ενδαρθρική παθολογία πιθανόν συνυπάρχει

Η αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική είναι επέμβαση ελάχιστης παρεμβατικότητας, με χαμηλή νοσηρότητα, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και επιτρέπει την αυθημερόν έξοδο του ασθενούς από την κλινική, καθώς και ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση.